ASFALTERING

Her finner du informasjon om asfaltering og en kalkulator for å regne ut omtrentlig pris for en asfalterings jobb.

Dette bør du tenke på før du skal asfaltere hjemme

Har du planer om å legge asfalt er det viktig å ha kontroll på grunnarbeidet og å tenke over hva området skal brukes til. De viktigste faktorene for et godt resultat er både asfaltdekket og bærelaget, det vil si hva som er under asfaltdekket. Dette kan vi selvsagt bistå med og kommer gjerne på befaring for å diskutere frem den beste løsningen.

Asfalt bør ikke legges direkte på underlag som suger opp og holder på vann. Det er også viktig å fjerne vegetasjon før arealet asfalteres. Dette er hovedforutsetninger for å få et bra resultat.

Bruk gjerne et ugressmiddel som sørger for at vegetasjonen forsvinner og ikke kommer tilbake. Vegetasjonen vil nemlig kunne vokse gjennom asfalten. Husk at de finnes flere miljøvennlige alternativer når det kommer til ugressmiddel.

Sørg for at vannet renner bort

Pass på at overflatevannet renner bort fra vegger og faste installasjoner. Dersom du ikke klarer å få et fall på minimum 2 % hele veien bort fra dekket, må du sette inn en form for drenering (Sluk, dreneringsrenne eller lignende).

Sørg for å få et fall på underlaget

Viktig å passe på å få et fall på underlaget allerede før asfaltering. Det er vanskelig å få fall når asfalten blir lagt, og du kan da fort ende opp med at det blir ujevnt.

ASFALTKALKULATOREN

Hvor stort er området du trenger asfaltering på? Trykk på det sorte feltet under valsen og før den bortover til du finner ditt areal i kvadrat. Da vil du se et prisestimat for arbeidet du trenger utført.

Kalkulatoren starter på 35m² da minstepris for en jobb blir 12075,- inkl mva uansett størrelse opptil 35m². Ønsker du å finne pris for områder større enn 350m², ber vi deg ta kontakt med oss. Prisen estimert av kalkulatoren gjenspeiler ikke nødvendigvis den faktiske prisen, ettersom andre variabler kan påvirke den endelige kostnaden.

Dersom arealet ditt er ujevnt og trenger ekstra justering på hele eller deler av området, så legger du inn ujevnt kvadratmeter her.

Ditt areal:

35

Ujevnt areal:

0

Prisestimat:

12075,- inkl mva