FUGING, FORSEGLING OG REPARASJON AV ASFALTDEKKE

Har du mindre slaghull, krakeleringer, ujevnheter eller sprekker så kan vi komme og utbedre disse. Her kan vi bruke forskjellige metoder og produkter.

Slaghull

Slaghull begynner gjerne som en liten skade eller sår i asfalten. Den slipper så stein i kantene, og skadens omfang øker. Vanlig prosedyre for å reparere slaghull, er gjerne ved å bruke kaldasfalt. Problemet er at det tar lang tid før reparasjonen blir hard, massen forsvinner og ny reparasjon må til. Eller en kan bruke en løsning som blir hard innen ett døgn og er permanent. Dette produktet kalles Wetrep og oppnår altså samme styrke som en varmblandet asfalt innen ett døgn.

Reparasjon med forsegling

Emulsjon brukes til forsegling av asfalt og betong. Det kan fort oppstå sprekker og krakelering i et gammelt asfaltdekke. Dette kan forebygges med emulsjonsforseglinger og forlenge levetiden med opptil 10 år. Kostnadsbesparende og bra for miljøet.

Dypforsegling

På lavtrafikkerte dekker, som for eksempel parkeringsplasser, gangveier eller flyplasser, er det sol, vind og vann som gjør at bindemiddelet oksiderer og blir hardt og sprøtt. Uten forebyggende vedlikehold vil asfaltdekket sakte men sikkert smuldre opp. Ved å tilføre nytt bitumen ned i dekket kan reasfaltering utsettes med opptil 10 år.

Toppforsegling

Her bruker vi en elastisk emulsjon for forsegling av krakelert asfalt, skjøter og ville sprekker. Emulsjonen inneholder 65 % polymermodifisert bitumen. Viskositeten er justert slik at produktet kan trekke ned i sprekkene og gi en effektiv forsegling mot vanninntrengning. Sammensetningen sikrer god holdbarhet av emulsjonen.

De elastiske egenskapene til det modifiserte bitumenet gjør at forseglingen absorberer bevegelser rundt sprekken uten å skape noen nye sprekker.

Emulsjonen kan også brukes til tetting av mindre krakelerte områder.