VEDLIKEHOLD AV UTEAREAL

Vi tilbyr kosting, rydding og spyling av vei, fortau, tun og parkeringsplasser.

Med kontinuerlig vedlikehold blir ikke bare utearealet mer estetisk fint, men kanskje viktigst av alt unngår en at sluker blir tette og en får fjernet mye av svevestøvet på utearealet. Dette gjør at luftkvaliteten blir mye bedre i ditt utemiljø.

Vi tilbyr også kosting og rydding mot borettslag, sameier, næringseiendom, skoler, barnehager og private og offentlig veier. Vi kan utføre enkeltoppdrag, men kan og legge en plan for vedlikehold av ditt uteareal som reparasjon av sluker, kummer, slaghull i asfalten, forsegling av asfalt og skjøter mot betonggulv.

Hva er fordelen med å vedlikeholde utearealet?

  • - Unngå tette sluker
  • - Forlenging av levetid på asfalt
  • - Unngå slaghull
  • - Fjerne svevestøv
  • - Positivt inntrykk av utearealet

Vei, fortau og tun blir raskt eksponert for støv, grus, løv og søppel. Dette kan få negative følger på asfalten og føre til kortere levetid samt starten på slaghull.

Selv om snøen forsvinner etter vinteren, blir alt annet liggende igjen. Over tid vil sluker og kummer bli tett av støv, grus, løv og søppel og kostnaden med å få inn en pumpebil for å tømme sluker og kummer blir fort stor.

Wille 675